Kategoria: Sprawozdania

  • SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ „AD ASTRAM” w DĘBICY ZA ROK 2020.   Nazwa, siedziba i adres organizacji: Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy, 39-200 Dębica, ul Mościckiego 26. Data wpisu do rejestru, nr w rejestrze: 02.07.2002r.: status OPP 18.06.2004r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII wydział Gospodarczy KRS 0000131039 Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: […]

  • SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ „AD ASTRAM” w DĘBICY ZA ROK 2018 W minionym roku Stowarzyszenie było wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób i dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Dębica, Sędziszowa Małopolskiego oraz gminy Pilzno. Usługami specjalistycznymi objęto łącznie 86 osób. Usługi realizowane były przez terapeutów zatrudnionych na podstawie […]

  • Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok

    Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy swoją działalność rozpoczęło  w 2002r., członkowie realizując cele statutowe rozpoczęli aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej. W 2004 r. uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.  W styczniu 2017r. członkowie Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram” po raz siódmy włączyli się realizację Turnieju Charytatywnego Piłki Nożnej. Impreza miała miejsce w Miejskim Ośrodku […]

  • SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ „AD ASTRAM” w DĘBICY ZA ROK 2017  W styczniu 2017r. członkowie Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram” po raz siódmy włączyli się realizację Turnieju Charytatywnego Piłki Nożnej. Impreza miała miejsce w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dębicy przy ul. Sportowej. Cały dochód z licytacji, z datków do puszek oraz […]