Kategoria: Pomoc Żywnościowa

 • PODPROGRAM 2019 –efekty Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy z terenu województwa podkarpackiego przy współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – […]

 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji […]

 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019  W dniach 23 czerwca i 24 czerwca 2020 r. Podkarpacki Bank Żywności zorganizował dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 z terenu Gminy Miasta Dębica warsztaty […]

 • Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniach 23 czerwca  2020 r. w godz.  16:00 – 18:00 odbędą się warsztaty kulinarne 24 czerwca  2020 r. w godz.  16:00 – 18:00 odbędą się warsztaty dietetyczne w Domu Dziennego Pobytu „Dom Seniora” ul. Rzeszowska 15 w Dębicy jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 […]

 • „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.  Lista produktów do wydawania: 29 maja 2020 r.,(piątek) od godz. 800 – 1800 30 maja 2020 r., (sobota) od godz. 800 – 1300 Po dwie paczki na 1 osobę. PRODUKTY BĘDĄ WYDAWANE TYLKO W TYCH DNIACH. PRODUKT […]

 • Informacja

   PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019  Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 800 – 1400 przy Magazynie Żywności ul. Ratuszowa, będzie prowadziło bezpłatne działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego […]

 • Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram informuje o planowanym terminie wydawania paczek żywnościowych dla osób z terenu Miasta Dębicy posiadających skierowania na Podprogram 2019.  29 maja 2020 r., (piątek) od godz. 800 – 1800 30 maja 2020 r., (sobota) od godz. 800 – 1300 po dwie paczki na 1 osobę. Informujemy, że poza w/w dniami żywność […]

 • W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania  realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postępowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu […]

 • „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”. Lista produktów do wydawania: 13 marzec 2020 r., (piątek) od godz. 800 – 1800 14 marzec 2020 r., (sobota) od godz. 800 – 1300 Po dwie paczki na 1 osobę. Produkty będą wydawane tylko w tych dniach. […]

 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019  Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniu 13 marca 2020 r. o godz. 800 – 1400  będzie prowadziło bezpłatne działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej […]