05 lip

Loga_na_strony_intrnetowe

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019

 W dniach 23 czerwca i 24 czerwca 2020 r. Podkarpacki Bank Żywności zorganizował dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 z terenu Gminy Miasta Dębica warsztaty jako działanie towarzyszące.

W pierwszym dniu odbyły się warsztaty ekonomiczne pt.: „Planowanie budżetu domowego”. W ramach tych zajęć uczestnicy mogli dowiedzieć się, że z każdych otrzymywanych środków pieniężnych można zawsze „coś” zaoszczędzić. Odbiorcy tych zajęć dowiedzieli się jak można realizować zakupy, aby nie wydatkować dużo pieniędzy, jak warto robić zestawienia zakupywanych towarów, planować zakupy oraz jakie jest zużycie energii różnych gadżetów elektronicznych, a za tym ile traci się pieniędzy ze swojego budżetu, kiedy te sprzęty są w czasie „czuwania”.

W drugim dniu odbyły się warsztaty dotyczące zdrowego żywienia w chorobach układu krążenia. Uczestnicy dowiedzieli się jakie czynniki powodują schorzenia układu krążenia. Poradzono im, że warto odrzucić niezdrowe nawyki, a zaleca się zdrowy tryb życia a zwłaszcza właściwe odżywianie.

Z obu zajęć uczestnicy wyszli zadowoleni i pełni nowych, ciekawych informacji.

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Podczas warsztatów uczestnicy mają okazję zapoznania się z nowatorskimi sposobami żywienia oraz pomysłami.

20200623_160147 20200623_164438 20200623_164627 20200624_164403 (1) 20200624_165851

15 cze

Loga_na_strony_intrnetowe

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniach

23 czerwca  2020 r. w godz.  16:00 – 18:00

odbędą się warsztaty kulinarne

24 czerwca  2020 r. w godz.  16:00 – 18:00

odbędą się warsztaty dietetyczne

w Domu Dziennego Pobytu „Dom Seniora” ul. Rzeszowska 15 w Dębicy

jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.

 Przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust w czasie warsztatów.

 Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy!

26 maj

Loga_na_strony_intrnetowe

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.

 Lista produktów do wydawania:

29 maja 2020 r.,(piątek) od godz. 800 - 1800

30 maja 2020 r., (sobota) od godz. 800 - 1300

Po dwie paczki na 1 osobę.

PRODUKTY BĘDĄ WYDAWANE TYLKO W TYCH DNIACH.

PRODUKT  

Dla jednej osoby

Dla jednej osoby
groszek z marchewką (400 g) 1 szt. 1 szt.
fasola biała (400 g) 1 szt. 1 szt.
koncentrat (160g) 3 szt. 3 szt.
buraczki (350g) 1 szt. 0
powidło (300g) 2 szt. 2 szt.
sok jabłkowy (1l) 1 szt. 1 szt.
makaron jajeczny (500g) 2 szt. 3 szt.
makaron kukurydziany (500g) 1 szt. 1 szt.
ryż (1kg) 1 szt. 0
kasza (500g) 2 szt. 1 szt.
herbatniki (200g) 1 szt. 1 szt.
mleko (1l) 2 szt. 1 szt.
ser (400g) 1 szt. 0
gołąbki (850g) 1 szt. 1 szt.
szynka drobiowa (300g) 2 szt. 1 szt.
pasztet (160g) 0 0
filet (170g) 3 szt. 2 szt.
cukier (1 kg) 1 szt. 1 szt.
olej (1 l) 1 szt. 1 szt.
RAZEM 13,29 kg/os. 10,07 kg./os.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą o przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów, a w szczególności zachowanie odległości w kolejce min. 1,5m oraz zabranie ze sobą własnych toreb na w/w produkty.

22 maj

Informacja

Loga_na_strony_intrnetowe

 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019

 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 800 – 1400 przy Magazynie Żywności ul. Ratuszowa, będzie prowadziło bezpłatne działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 pt. „Jak nie marnować jedzenia? Praktyczne wskazówki – przepisy”.

 Wyrzucamy żywność dlatego, że kupujemy za dużo i nie jesteśmy w stanie dopasować zakupionych ilości jedzenia do faktycznych potrzeb swojej rodziny. W ramach działań towarzyszących podpowiadamy, jak ograniczyć marnowanie żywności, jak wykorzystać je do końca, co pozwoli oszczędzić czas i pieniądze.

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Społecznej

Ad Astram w Dębicy

15 maj

Loga_na_strony_intrnetowe

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram informuje o planowanym terminie wydawania paczek żywnościowych dla osób z terenu Miasta Dębicy posiadających skierowania na Podprogram 2019.

 29 maja 2020 r., (piątek) od godz. 800 - 1800

30 maja 2020 r., (sobota) od godz. 800 - 1300

po dwie paczki na 1 osobę.

Informujemy, że poza w/w dniami żywność nie będzie wydawana, zatem prosimy o zgłaszanie się tylko w tych dniach. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą o przestrzeganie obowiązujących przepisów w tym zakresie, a w szczególności zachowanie odległości w kolejce min. 1,5m.

W przypadku zmiany terminów, godzin wydawania, Stowarzyszenie zamieści stosowaną informację na stronie internetowej: http://ad-astram.pl/category/pomoc-zywnosciowa/.

 W przypadku zmian w sytuacji finansowej lub życiowej rodziny nie dokonuje się korekty w skierowaniach. Za moment rekrutacji uznaje się wydanie skierowania przez ośrodek pomocy społecznej. Jeżeli w trakcie trwania Podprogramu 2019 ulegnie wysokość dochodu, fakt ten nie będzie mieć wpływu na uprawnienie osoby do tej formy pomocy. Jeżeli w trakcie Podprogramu urodzi się kolejne dziecko w rodzinie nie przysługuje dodatkowy zestaw żywności.

 Zarząd Stowarzyszenia Ad Astram

01 maj

Loga_na_strony_intrnetowe

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania  realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postępowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19.

 1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.
 2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 3. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 4. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 5. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 6. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 7. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 8. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.
 9. Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.
24 kwi

Informacja

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy w związku z obecną sytuacją jaka panuje w kraju, włącza się w akcje szycia maseczek poprzez użyczenie maszyn do szycia Placówką Wsparcia Dziennego oraz dla Domu Dziennego Senior +.

10 mar

Loga_na_strony_intrnetowe

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.

Lista produktów do wydawania:

13 marzec 2020 r., (piątek) od godz. 800 - 1800

14 marzec 2020 r., (sobota) od godz. 800 - 1300

Po dwie paczki na 1 osobę. Produkty będą wydawane tylko w tych dniach.

PRODUKT  

Jedna paczka


Druga paczka
groszek z marchewką (400 g) 2 szt. 2 szt.
fasola biała (400 g) 2 szt. 2 szt.
koncentrat (160g) 1 szt. 1 szt.
buraczki (350g) 1 szt. 1 szt.
powidło (300g) 1 szt. 1 szt.
sok jabłkowy (1l) 1 szt. 1 szt.
makaron jajeczny (500g) 2 szt. 2 szt.
makaron kukurydziany (500g) 0 0
ryż (1kg) 1 szt. 1 szt.
kasza (500g) 0 0
herbatniki (200g) 1 szt. 1 szt.
mleko (1l) 2 szt. 2 szt.
ser (400g) 2 szt. 2 szt.
gołąbki (850g) 0 0
szynka drobiowa (300g) 3 szt. 3 szt.
pasztet (160g) 3 szt. 0
filet (170g) 2 szt. 2 szt.
cukier (1 kg) 1 szt. 1 szt.
olej (1 l) 1 szt. 1 szt.
RAZEM 12,13 kg/os. 11,65 kg/os.

 

06 mar

Loga_na_strony_intrnetowe

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019

 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniu 13 marca 2020 r. o godz. 800 – 1400  będzie prowadziło bezpłatne działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 pt. „Piramida żywieniowa i zasada czystych rąk”.

Brudne ręce są przyczyną licznych chorób. Wystarczy odruchowo dotknąć nieumytymi rękami okolic oczu, nosa czy ust i jesteśmy narażeni na ryzyko infekcji. W tym dniu w Magazynie Żywności ul. Ratuszowa w Dębicy będą wydawane ulotki dotyczące zdrowego żywienia i zasad skutecznego mycia rąk, rekomendowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Społecznej

Ad Astram w Dębicy

05 mar

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

 Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].