Kategoria: Aktualności

 • Wycieczka do Chotowej

  W dniu 17 czerwca 2022 roku dzieci z Ukrainy miały możliwość integracji z dziećmi polskimi podczas lokalnej wycieczki do Chotowej. Na terenie resortu Grand Chotowa było głośno i radośnie. Dzieciaki brały udział w grach sportowych i zabawach animacyjnych i manualnych. Nie zabrakło także uwielbianych przez dzieci baniek mydlanych, malowania twarzy oraz gier dla małych i […]

 • Pracownia rękodzieła

 • Zaplątani w Sznurkach

  Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy w miesiącu maju realizuje projekt pn. „Zaplątani w sznurkach”. Odbiorcami projektu są osoby starsze uczęszczające do Dziennego Domu Senior+ przy ul. Mościckiego 26 w Dębicy. Uczestnicy projektu to seniorzy z grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, stan […]

 • OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU „Sercem w Seniora” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś  Priorytetowa VIII Integracja społeczna,        Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Gmina Miasto Dębica/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ogłasza nabór do udziału  w projekcie pt. „Sercem w Seniora”. Projekt skierowany jest do osób starszych […]

 • PODPROGRAM 2019 –efekty Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy z terenu województwa podkarpackiego przy współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – […]

 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji […]

 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019  W dniach 23 czerwca i 24 czerwca 2020 r. Podkarpacki Bank Żywności zorganizował dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 z terenu Gminy Miasta Dębica warsztaty […]

 • Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniach 23 czerwca  2020 r. w godz.  16:00 – 18:00 odbędą się warsztaty kulinarne 24 czerwca  2020 r. w godz.  16:00 – 18:00 odbędą się warsztaty dietetyczne w Domu Dziennego Pobytu „Dom Seniora” ul. Rzeszowska 15 w Dębicy jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 […]

 • „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.  Lista produktów do wydawania: 29 maja 2020 r.,(piątek) od godz. 800 – 1800 30 maja 2020 r., (sobota) od godz. 800 – 1300 Po dwie paczki na 1 osobę. PRODUKTY BĘDĄ WYDAWANE TYLKO W TYCH DNIACH. PRODUKT […]

 • Informacja

   PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019  Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 800 – 1400 przy Magazynie Żywności ul. Ratuszowa, będzie prowadziło bezpłatne działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego […]