30 cze

III Piknik rodzinny w ramach realizacji Projektu „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki”.

W dniu 29 czerwca 2022 r. na terenie Paku im. Skarbek- Borowskiego w Dębicy odbył się III Piknik rodzinny zorganizowany w ramach realizacji projektu pn. „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki”.

Projekt realizowany był przez Gminę Miasto Dębica – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś  Priorytetowa VIII Integracja społeczna,  Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Głównym zadaniem powyższego projektu było utworzenie 15 nowych miejsc oraz rozszerzenie oferty wsparcia w trzech istniejących Placówkach Wsparcia Dziennego w Dębicy, oraz zapewnienie rodzinom mającym problemy opiekuńczo – wychowawcze usług wsparcia rodziny.

W pikniku uczestniczyły rodziny beneficjentów projektu. Dzieci i rodzice mieli możliwość wspólnego spędzenia wolnego czasu  oraz uczestnictwa w wielu zabawach i grach sportowych. Nie zabrakło dmuchanych zjeżdżalni, malowania twarzy, robienia tatuaży, zajęć plastycznych, grilla oraz dyskoteki zakończonej piana party.

Frekwencja dopisała i na terenie parku zjawili się prawie wszyscy uczestnicy projektu, wychowawcy placówek wsparcia dziennego oraz specjaliści biorący udział w realizacji projektu.

Obecni na pikniku pan Mariusz Szewczyk Burmistrz Miasta Dębica oraz pani Marzena Socha Dyrektor MOPS w Dębicy przywitali zebranych i przypomnieli założenia projektu „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki” oraz źródła jego finansowania.

W pikniku wzięły udział również dzieci ukraińskie przebywające w Dębicy. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy dzięki pozyskanemu Grantowi edukacyjnemu od firmy PPG na rzecz dzieci ukraińskich zasponsorowało dmuchańca.

Powiększ zdjęcie

Powiększ zdjęcie

Powiększ zdjęcie

Powiększ zdjęcie

21 cze

Wycieczka do Chotowej

W dniu 17 czerwca 2022 roku dzieci z Ukrainy miały możliwość integracji z dziećmi polskimi podczas lokalnej wycieczki do Chotowej.

Na terenie resortu Grand Chotowa było głośno i radośnie. Dzieciaki brały udział w grach sportowych i zabawach animacyjnych i manualnych.

Nie zabrakło także uwielbianych przez dzieci baniek mydlanych, malowania twarzy oraz gier dla małych i dużych- siatkówki.

Na zakończenie sportowych przeżyć i emocjonalnych wrażeń wszyscy uczestnicy zasiedli do wspólnego stołu zastawionego grillowanymi przysmakami.

Wyjazd do Chotowej był zrealizowany dzięki pozyskanemu Grantowi edukacyjnemu od firmy PPG na rzecz dzieci ukraińskich, przebywających w Dębicy.

15 cze

POSIŁKI DLA GRUPY MŁODYCH UKRAIŃSKICH PŁYWAKÓW

Sportowcy z Ukrainy trenują na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy, a mieszkają na terenie Gminy Żyraków. Każdy wie, że spalanie kalorii podczas pływania następuje już po 20 minutach. W zależności od stylu i intensywności treningu wydatek energetyczny może wynieść nawet około 1000 kcal.

Sportowcy – pływacy to młodzież, która wymaga regularnego spożywania posiłków. Właściwe wyżywienie pozwoli im obniżyć ryzyko zagrożenia zdrowotnego oraz poprawić swoje wyniki. Warto, aby młodzi zawodnicy byli świadomi właściwego odżywiania się. Regularne żywienie sprzyja prawidłowej sprawności umysłowej i fizycznej organizmu.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy dzięki pozyskanemu Grantowi edukacyjnemu od firmy PPG, zasponsorowało posiłki na rzecz ukraińskich pływaków.

15 cze

Dni kultury dla mieszkańców miasta Dębica i obywateli Ukrainy przebywających w naszym mieście

12 czerwca w ramach dni kultury zorganizowany został koncert charytatywny Zespółu Pieśni i Tańca „Huculia”.  Zespół zaprezentował wyjątkowy pokaz narodowego układu pieśni i tańca na rzecz mieszkańców Dębicy i obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszego miasta.

Organizatorami wydarzeń było Miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy we współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteka Publiczną oraz Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej Ad-Astram w Dębicy.

Więcej informacji: https://mokdebica.pl/galeria/category/735-dni-kultury-huculija-12-06-22

15 cze

Lokalna wycieczka edukacyjna

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy została uruchomiona klasa przygotowawcza dla dzieci uchodźców z objętej wojną Ukrainy. Uczy się w niej 25 uczniów. Aby umilić im pobyt, została zorganizowana lokalna wycieczka do Rzeszowa. Dzięki pozyskanemu Grantowi edukacyjnemu od firmy PPG na rzecz dzieci ukraińskich, przebywających w Dębicy Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy mogło zapewnić taką imprezę.

więcej informacji:

http://sp2debica.pl/wycieczka-do-rzeszowa/

03 cze

Bezpieczna droga do szkoły – lekcje o bezpieczeństwie połączone ze spotkaniem ze służbami mundurowymi

W dniu 1 czerwca 2022 r. zorganizowaliśmy spotkanie w Placówce Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka”, w którym uczestniczyły dzieci z Ukrainy. Zaproszeni zostali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Dębicy oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy. Policjanci rozmawiali z dziećmi na temat konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego przechodzenia przez drogę. Policjanci opowiedzieli o swojej odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy. Szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się prezentacja wyposażenia jakimi dysponuje policjant w swojej codziennej pracy, tj. odznaka, lizak, krótkofalówka, czapka, kajdanki oraz kamizelka odblaskowa. Największą atrakcją był samochód policyjny, dzieci miały okazję wsiąść i obejrzeć. Najwięcej radości wzbudzało włączanie sygnałów.

Podczas spotkania dzieci dowiedziały się także, jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły i usłyszały kilka ważnych reguł:

– Nigdy nie przechodź przez jezdnię na czerwonym świetle. Cierpliwie czekaj, aż zmieni się na zielone.

– Przed przejściem na drugą stronę ulicy kilka razy spójrz w prawo i lewo.

– Nie przechodź przez jezdnię między zaparkowanymi samochodami.

– Na pasach nawiąż kontakt wzrokowy z kierowcą i gestem dłoni zasygnalizuj chęć przejścia przez jezdnię.

– Kiedy czekasz na autobus, nie zbliżaj się do ulicy.

– Nie pchaj się podczas wsiadania i wysiadania z autobusu.

– Po wyjściu, poczekaj aż autobus odjedzie i dopiero wtedy przejdź przez jezdnię.

– Nie rozrabiaj podczas jazdy, siedź spokojnie na swoim miejscu.

– Jadąc w samochodzie zawsze zapnij pasy bezpieczeństwa.

Natomiast funkcjonariusz Straży Pożarnej w interesujący sposób dokonał prezentacji stroju strażaka oraz urządzeń używanych w trakcie akcji ratowniczej. Przeprowadził z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznych zasad zachowania w domu. Dzieci miały możliwość z bliska podziwiać oprzyrządowanie jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej pracy. Dzieci mogły wejść do wozu i przez chwilę poczuć się jak strażacy podczas akcji przeciwpożarowej.

Podczas spotkania, dzieciom przypomniano podstawowe numery alarmowe -112 (Centrum Powiadamiania Ratunkowego)

Straż Pożarna – 998
Pogotowie – 999
Policja – 997

Spotkanie to zostało zorganizowane dzięki pozyskanemu Grantowi edukacyjnemu od firmy PPG Tikkurila na rzecz dzieci ukraińskich przebywających w Dębicy.

Realizatorem tego wsparcia jest Stowarzyszenie AD Astram oraz  Burmistrz Miasta Dębicy Pan Mariusz Szewczyk.

01 cze

Dzień Dziecka

Międzynarodowy Dzień Dziecka – 1 czerwca 2022 r. był najlepszym dniem aby móc przekazać dodatkowe wyposażenia dla 3 Placówek Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka”. Zakup tych pomocy edukacyjnych był możliwy dzięki pozyskanemu Grantowi edukacyjnemu od firmy PPG Tikkurila na rzecz dzieci ukraińskich, przebywających w Dębicy. W tych dużych paczkach przekazaliśmy gry edukacyjne, książki i inny sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych i integracyjnych dla dzieci polskich i ukraińskich.