26 maj

Loga_na_strony_intrnetowe

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.

 Lista produktów do wydawania:

29 maja 2020 r.,(piątek) od godz. 800 – 1800

30 maja 2020 r., (sobota) od godz. 800 – 1300

Po dwie paczki na 1 osobę.

PRODUKTY BĘDĄ WYDAWANE TYLKO W TYCH DNIACH.

PRODUKT  

Dla jednej osoby

Dla jednej osoby
groszek z marchewką (400 g) 1 szt. 1 szt.
fasola biała (400 g) 1 szt. 1 szt.
koncentrat (160g) 3 szt. 3 szt.
buraczki (350g) 1 szt. 0
powidło (300g) 2 szt. 2 szt.
sok jabłkowy (1l) 1 szt. 1 szt.
makaron jajeczny (500g) 2 szt. 3 szt.
makaron kukurydziany (500g) 1 szt. 1 szt.
ryż (1kg) 1 szt. 0
kasza (500g) 2 szt. 1 szt.
herbatniki (200g) 1 szt. 1 szt.
mleko (1l) 2 szt. 1 szt.
ser (400g) 1 szt. 0
gołąbki (850g) 1 szt. 1 szt.
szynka drobiowa (300g) 2 szt. 1 szt.
pasztet (160g) 0 0
filet (170g) 3 szt. 2 szt.
cukier (1 kg) 1 szt. 1 szt.
olej (1 l) 1 szt. 1 szt.
RAZEM 13,29 kg/os. 10,07 kg./os.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą o przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów, a w szczególności zachowanie odległości w kolejce min. 1,5m oraz zabranie ze sobą własnych toreb na w/w produkty.

22 maj

Informacja

Loga_na_strony_intrnetowe

 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019

 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 800 – 1400 przy Magazynie Żywności ul. Ratuszowa, będzie prowadziło bezpłatne działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 pt. „Jak nie marnować jedzenia? Praktyczne wskazówki – przepisy”.

 Wyrzucamy żywność dlatego, że kupujemy za dużo i nie jesteśmy w stanie dopasować zakupionych ilości jedzenia do faktycznych potrzeb swojej rodziny. W ramach działań towarzyszących podpowiadamy, jak ograniczyć marnowanie żywności, jak wykorzystać je do końca, co pozwoli oszczędzić czas i pieniądze.

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Społecznej

Ad Astram w Dębicy

15 maj

Loga_na_strony_intrnetowe

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram informuje o planowanym terminie wydawania paczek żywnościowych dla osób z terenu Miasta Dębicy posiadających skierowania na Podprogram 2019.

 29 maja 2020 r., (piątek) od godz. 800 – 1800

30 maja 2020 r., (sobota) od godz. 800 – 1300

po dwie paczki na 1 osobę.

Informujemy, że poza w/w dniami żywność nie będzie wydawana, zatem prosimy o zgłaszanie się tylko w tych dniach. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą o przestrzeganie obowiązujących przepisów w tym zakresie, a w szczególności zachowanie odległości w kolejce min. 1,5m.

W przypadku zmiany terminów, godzin wydawania, Stowarzyszenie zamieści stosowaną informację na stronie internetowej: http://ad-astram.pl/category/pomoc-zywnosciowa/.

 W przypadku zmian w sytuacji finansowej lub życiowej rodziny nie dokonuje się korekty w skierowaniach. Za moment rekrutacji uznaje się wydanie skierowania przez ośrodek pomocy społecznej. Jeżeli w trakcie trwania Podprogramu 2019 ulegnie wysokość dochodu, fakt ten nie będzie mieć wpływu na uprawnienie osoby do tej formy pomocy. Jeżeli w trakcie Podprogramu urodzi się kolejne dziecko w rodzinie nie przysługuje dodatkowy zestaw żywności.

 Zarząd Stowarzyszenia Ad Astram

01 maj

Loga_na_strony_intrnetowe

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania  realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postępowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19.

  1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.
  2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
  3. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
  4. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
  5. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
  6. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
  7. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
  8. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.
  9. Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.