07 lut

Loga_na_strony_intrnetowe

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram informuje o planowanych terminach wydawania paczek żywnościowych dla osób z terenu Miasta Dębicy posiadających skierowania na Podprogram 2019.

13 marzec 2020 r., (piątek) od godz. 800 – 1800

14 marzec 2020 r., (sobota) od godz. 800 – 1300

po dwie paczki na 1 osobę.

29 maja 2020 r., (piątek) od godz. 800 – 1800

30 maja 2020 r., (sobota) od godz. 800 – 1300

po dwie paczki na 1 osobę.

 

Informujemy, że poza w/w dniami żywność nie będzie wydawana, zatem prosimy o zgłaszanie się tylko w tych dniach.

W przypadku zmiany terminów, godzin wydawania, Stowarzyszenie zamieści stosowaną informację na stronie internetowej: http://ad-astram.pl/category/pomoc-zywnosciowa/.

 W przypadku zmian w sytuacji finansowej lub życiowej rodziny nie dokonuje się korekty w skierowaniach. Za moment rekrutacji uznaje się wydanie skierowania przez ośrodek pomocy społecznej. Jeżeli w trakcie trwania Podprogramu 2019 ulegnie wysokość dochodu, fakt ten nie będzie mieć wpływu na uprawnienie osoby do tej formy pomocy. Jeżeli w trakcie Podprogramu urodzi się kolejne dziecko w rodzinie nie przysługuje dodatkowy zestaw żywności.

 

Zarząd Stowarzyszenia Ad Astram

06 lut

Loga_na_strony_intrnetowe

 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019

 W dniu 5 lutego 2020 r. Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie zorganizował warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego Podczas warsztatów uczestnicy mają okazję zapoznania się z nowatorskimi daniami oraz mogą dowiedzieć się jakie są podstawowe składniki i sposoby przygotowania potraw.

1 2 3 4 5 6