10 maj

222   pobrane

Fundacja Pro Alia
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Ad Astram”
od 01.05.2018r. do 15.12.2018r. realizuje projekt

„„Drzwi zawsze otwarte na nowe wyzwania””

Zadanie publiczne wynikające z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020
Cel strategiczny Nr 2 – Wzrost efektywności wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej 
Cel operacyjny 2 – Wspieranie wczesnej diagnostyki i rehabilitacji

Działanie Nr 5 Wojewódzkiego Programu – Wspieranie rozwoju lecznictwa chorób układu krążenia, układu ruchu, układu nerwowego

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawną oraz rodziców lub opiekunów – projekt przewidziany dla 30 uczestników
W ramach projektu zapraszamy do udziału w zajęciach:
 EEG Biofeedback
 Terapii behawioralnej
 Techniką Bowena
 Hydroterapii
 Logopedii
 Muzykoterapii
 Terapii pedagogicznej
 Integracji Sensorycznej
 Integracji odruchów ustno – twarzowych
 Metodą NDT-Bobath

Rekrutacja do programu: 01.05.2018r. – 31.05.2018r.
Kontakt: Magdalena Totoń tel. 502 715 200 e-mail: biuro@proalia.pl
Deklaracja uczestnika projektu do pobrania na stronie internetowej proalia.pl lub osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

10 maj

222 pobrane

FUNDACJA PRO ALIA

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Ad Astram”
od 14.05.2018r. do 15.12.2018r. realizuje projekt
„„STOP Wykluczeniu””
Zadanie publiczne wynikające z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na Lata 2016-2023”

Cel operacyjny 1 – Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w województwie
Działanie nr 6 Wojewódzkiego Programu – Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawną oraz rodziców lub opiekunów – projekt przewidziany dla 30 uczestników
W ramach projektu zapraszamy do udziału w zajęciach:
 Indywidualne spotkania z psychologiem dla rodziców
 Integracja sensoryczna
 Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborn
 Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona
 Muzykoterapii
 Dogoterapia
 Neurointegracja odruchów
 Terapia układu proprioreceptywnego
 Terapia behawioralna
 Gimnastyka korekcyjna
 Refleksologia
 Terapia pedagogiczna
 Terapia ręki
 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 Logopedia

Rekrutacja do programu: 14.05.2018r. – 03.06.2018r.
Kontakt: Magdalena Totoń tel. 502 715 200 e-mail: biuro@proalia.pl
Deklaracja uczestnika projektu do pobrania na stronie internetowej proalia.pl lub osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

07 maj

clip_image003„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.

Lista produktów do wydawania: 11 maj 2018 r., (piątek) od godz. 800 – 1800

                                 12 maj 2018 r., (sobota) od godz. 800 – 1300

PRODUKT DLA JEDNEJ OSOBY
groszek z marchewką (400 g) 2 szt.
fasola biała (400 g) 2 szt.
koncentrat (160g) 1 szt.
buraczki (350g) 1 szt.
powidło (240g) 1 szt.
makaron jajeczny (500g) 1 szt.
ryż (1kg) 1 szt.
kasza (500g) 4 szt.
herbatniki (200g) 1 szt.
mleko (1l) 1 szt.
gulasz (850g) 1 szt.
szynka drobiowa (300g) 2 szt.
szynka wieprzowa (300g) 1 szt.
pasztet (160g) 2 szt.
filet (170g) 2 szt.
olej (1 l) 1 szt.
RAZEM 10,52 kg/os.

 

02 maj

clip_image003

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniach 11 i 12 maja 2018r. będzie wydawało paczki żywnościowe dla Mieszkańców Miasta Dębicy w Magazynie Żywności przy ul. Ratuszowej

Godziny wydawania:

11 maja 2018 r., (piątek) od godz. 8.00 – 18.00
12 maja 2018 r., (sobota) od godz. 8.00 – 13.00

Skierowania wydawane od września 2017r. zachowują ważność na w/wym. terminy.