28 lut

clip_image003

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniu 3 marca 2017 r. o godz. 900 – 1700 będzie prowadziło działania wspierające w ramach POPŻ, Podprogram 2016. W tym dniu w Magazynie Żywności ul. Ratuszowa w Dębicy będą wydawane ulotki dotyczące zakupu i spożywania produktów sezonowych dla naszego klimatu.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu.

Udział jest bezpłatny.

 

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Społecznej

Ad Astram w Dębicy

21 lut

Informacja

clip_image003

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.

 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniu 3 i 4 marca 2017 r. będzie prowadziło dystrybucję paczek żywnościowych w ramach POPŻ, Podprogram 2016 dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Dębicy. Miejsce wydawania: Magazyn Żywności ul. Ratuszowa

dnia 3 marca 2017 r. w godz. 900 do 1700;
dnia 4 marca 2017 r. w godz. 900– 1200.

 Na jedną osobę będą przypadały dwie paczki.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy.

 Osoby, które otrzymały skierowania od października do grudnia 2016 r. i wybierały żywność, korzystają na starych zasadach.

 Osoby, które otrzymały skierowania od października do grudnia 2016 r. i nie zgłosiły się po żywność, zobowiązane są wybrać nowe skierowanie od pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, 39-200 Dębica.

 Osoby, które jeszcze nie korzystały z tej formy pomocy i osiągają dochody jak wyżej, zobowiązane są wybrać skierowanie od pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, 39-200 Dębica.

20 lut

clip_image003

 

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.

 

ZESTAW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W PODPROGRAMIE 2016 DLA JEDNEGO ODBIORCY OBEJMUJE:

(dotyczy paczek wydawanych od października 2016 r. do maja 2017 r.)

makaron jajeczny 5 kg
ryż biały 5 kg
herbatniki 2 kg
mleko UHT 9 l
ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4kg
groszek z marchewką 3,20kg
fasola biała 3,20 kg
koncentrat pomidorowy 1,28 kg
powidła śliwkowe 1,20 kg
gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg
filet z makreli w oleju 1,36 kg,
szynka drobiowa 2,70kg
szynka wieprzowa 0,3kg
pasztet wieprzowy 0,16kg
cukier biały 4 kg
olej rzepakowy 4 l

 

20 lut

Informacja

 clip_image003

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca maja 2017 roku w Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy, osoby które otrzymają skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca maja 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy.

 Oprócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy realizować będzie cykliczne działania na rzecz włączenia społecznego, tj.: rozpowszechniało ulotki dotyczące zdrowego żywienia, przeprowadzało inicjatywy na rzecz zdrowego żywienia dzieci, młodzieży lub osób dorosłych poprzez spotkania. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

 Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Organizacja może przyjąć oświadczenia od osób kwalifikujących się do pomocy żywnościowej, każdorazowo jednak kwalifikowalność osób weryfikowana będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy.