26 paź

Dębiccy seniorzy na zajęciach z fizjoterapii

W ramach programu „Pora dla seniora” dofinansowanego z budżetu Wojewody Podkarpackiego – Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, a realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy 30 osób starszych bierze udział w indywidualnych zajęciach z fizjoterapeutą.

Celem zajęć jest poprawienie sprawności ruchowej osób starszych oraz działalność profilaktyczna poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów fizjoterapeutycznych, masaży i ćwiczeń.

Zajęcia z fizjoterapeutą odbywają się w Domu Seniora przy ulicy Rzeszowskiej działającego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

 

24 paź

Zajęcia dla dzieci

nnnn

W sobotę 22 października odbyły się kolejne zajęcia dla dzieci- beneficjentów programu „Mały człowiek – duże szanse” dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie, a realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem w przyszłość” w partnerstwie  ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy.

Tym razem dzieci wzięły udział w warsztatach ceramicznych. Pod okiem doświadczonego garncarza miały możliwość własnoręcznego tworzenia kubeczków i talerzy   z gliny.

Zanim jednak usiadły przy kole garncarskim i rozpoczęły pracę zapoznały się z teorią dotyczącą ceramiki, garncarstwa i pracy garncarza.

Praca z gliną bardzo dobrze wpływa na harmonijny rozwój dzieci. Wycisza, uczy skupienia i cierpliwości. Znakomicie stymuluje i rozwija układ nerwowy. Ale przede wszystkim rozbudza wyobraźnię, zdolności manualne i plastyczne a także sprawia dzieciom dużo radości.

Wszystkie dzieci biorące udział w warsztatach z ogromną radością siadały przy kle garncarskim i w skupieniu tworzyły swoje dzieła.

20161022_103757

20161022_092649 20161022_093200 20161022_093631 20161022_094138 20161022_095659 20161022_100451 20161022_101253 20161022_112455

17 paź

 clip_image003

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniu 22 października 2016 r. będzie prowadziło działania wspierające w ramach POPŻ, Podprogram 2016. W tym dniu w Magazynie Żywności ul. Ratuszowa w Dębicy będą wydawane ulotki dotyczące zdrowego żywienia.

 

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Społecznej
Ad Astram w Dębicy

 

17 paź

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 clip_image003

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniu 21 i 22 października 2016 r. będzie prowadziło dystrybucję paczek żywnościowych w ramach POPŻ, Podprogram 2016 dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Dębicy. Miejsce wydawania: Magazyn Żywności ul. Ratuszowa

Dnia 21 października 2016 r. w godz. 1300– 1800;

Dnia 22 października 2016 r. w godz. 800– 1600.

W skład jednej paczki będą wchodziły następujące artykuły:

Makaron 500g 1 kg = 2szt.
Ryż biały 1kg 1 kg – 1 szt.
Herbatniki 200g 0,4 kg = 2 szt.
Mleko 1l 2 l = 2 szt.
Groszek 400g 0,4 kg = 1 szt.
Fasola 400g 0,4 kg = 1 szt.
Szynka drobiowa 300g 0,6 kg = 2 szt.
Cukier 1kg 1 kg = 1 szt.
Olej 1l 1 l = 1 szt.

 Paczki żywnościowe dla mieszkańców Dębicy będą wydawane osobom, które otrzymają skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w 2016 roku realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Zorganizowanie pomocy żywnościowej poprzez dostarczenie żywności dla dzieci i rodzin najuboższych”, dzięki pozyskanej dotacji od Gminy Miasta Dębica.

 

10 paź

Informacja

clip_image003

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca maja 2017 roku w Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy, osoby które otrzymają skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca maja 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

 Oprócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy realizować będzie cykliczne działania na rzecz włączenia społecznego, tj.: rozpowszechniało ulotki dotyczące zdrowego żywienia, przeprowadzało inicjatywy na rzecz zdrowego żywienia dzieci, młodzieży lub osób dorosłych poprzez spotkania. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

 Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Organizacja może przyjąć oświadczenia od osób kwalifikujących się do pomocy żywnościowej, każdorazowo jednak kwalifikowalność osób weryfikowana będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy.

 Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy objęło wsparciem żywnościowym 1 714 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania aktywizacyjne i na rzecz włączenia społecznego.

 

04 paź

Podziękowania

astram

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy dziękuje wszystkim darczyńcom za przekazanie 1% na rzecz Stowarzyszenia „Ad Astram” oraz 1% dla jego podopiecznych.

Dzięki waszemu wsparciu możemy dalej funkcjonować i wspólnie pomagać osobom dotkniętym przez los oraz realizować programy na rzecz osób wykluczonych społecznie.

Państwa szlachetny gest jeszcze raz dowodzi, iż nie brakuje wśród nas ludzi potrafiących dostrzec potrzebujących.

Dziękując mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć również na Państwa wsparcie w roku przyszłym.

 

Pozdrawiamy,

Zarząd

Stowarzyszenia Pomocy Społecznej
„Ad Astram” w Dębicy

03 paź

„Planujemy karierę zawodową” – zajęcia z doradcą zawodowym w Placówkach Wsparcia Dziennego

 

W ramach programu „Mała inwestycja w siebie” dofinansowanego z budżetu Wojewody Podkarpackiego – Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, a realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy 40 dzieci i młodzieży z Placówek Wsparcia Dziennego bierze udział w zajęciach z doradcą zawodowym.

Podczas zajęć dzieci i młodzież mają możliwość głębszego poznania siebie, zbadania swoich predyspozycji zawodowych, skorzystania z doradztwa jaką szkole wybrać, jak najszybciej zdobyć zawód, jakie są zapotrzebowania na aktualnym rynku pracy oraz jakie szkoły oferują najatrakcyjniejsze kierunki nauki.

Zajęcia z doradcą zawodowym realizowane są od sierpnia do października b.r.

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
03 paź

Zajęcia z pedagogami dla dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego

W ramach programu „Mała inwestycja w siebie” dofinansowanego z budżetu Wojewody Podkarpackiego – Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, a realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy 40 dzieci i młodzieży z Placówek Wsparcia Dziennego bierze udział w zajęciach z pedagogami.

Podczas zajęć pedagodzy:

– zapewniają dzieciom aktywny wypoczynek poprzez zajęcia manualne i ruchowe;

– dostarczają radości i zadowolenia poprzez organizację różnorodnych zabaw  i konkursów;

– uczą poczucia estetyki poprzez wykonywanie elementów zdobniczych do wystroju świetlicy, gazetek;

– pomagają w odrabianiu zadań domowych.

Zajęcia z pedagogami w ramach projektu będą realizowane do końca grudnia b.r.

 Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie

Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie

Powiększ zdjęcie

01 paź

Pora dla Seniora

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy

w partnerstwie  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Dębicy

od 1.10.2016 do 31.12.2016r. będzie realizować projekt

„Pora dla Seniora”

„Dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Wojewody Podkarpackiego”.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby starsze po 60-tym roku życia.

W ramach projektu zapraszamy do udziału m.in. w warsztatach:

 

 • decoupage

 • wizażu
 • fizjoterapeutycznych        
 • logopedycznych